Установа за физичку културу „Валис“ Ваљево

Карађорђева 43, 14000 Ваљево

Број: 1298

Датум: 27.09.2018. године

На основу члана 17. и 18. Статута Установе за физичку културу ,,Валис“ Ваљево, Управни одбор Установе за физичку културу ,,Валис“ Ваљево, на  86. седници, одржаној дана 27.09.2018. године, донео је следећу

 

 

О Д Л У К У

О ВИСИНИ ЦЕНЕ КАРАТА ЗА СЕЗОНУ 2018/2019 КУПАЊА У ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ – БАЛОНУ СРЦ „ПЕТНИЦА“

 

Ред.бр. Врста улазнице Цена у РСД
1. Дневна улазница 150,00
2. Месечна улазница 2.000,00
3. Сезонска улазница 9.000,00

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
Председник Управног одбора
 Горан Радојичић

 

 

 

 

Aktuelno

Leave a Comment