Ustanovi su povereni na upravljanje najznačajniji sportsko-rekreativni objekti u gradu poput Hale sportova „15. septembar“, SRC „Petnica“, Fudbalskih stadiona „Pećina“ i „Peti Puk“, hala i otvoreni teren „Student“, skijalište na Divčibarama i drugo.

Uncategorised

Leave a Comment