Javne nabavke

07.03.2019. NABAVKA SEPARISANOG KVARCNOG PESKA:

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

09.10.2018 JN rekonstrukcija betonskih staza oko bazena u SRC “Petnica”

19.9.2018. Nabavka komprimovanog prirodnog gasa sa iznajmljivanjem opreme

07.09. Usluga angažovanja spasilaca od oktobra do maja meseca u SRC “Petnica”

16.5.2018. Usluga angažovanja lekara br. 10/2018

14.05.2018. Remont pumpi – ponovljen postupak br. 9/2018

09.05.2018. Javna nabavka – Nabavka hlora i ispitivanje boca za hlor br. 8/2018

11.05.2018. Javna nabavka – Usluge angažovanja spasilaca za letnju sezonu u SRC “Petnica” br.7/2018

25.4.2018. Javna nabavka – Remont pumpi br. 6/2018

18.04.2018 Javna nabavka – Usluge obezbeđenja osoblja br. 5/2018