Predstavnici Ustanove za fizičku kulturu “Valis” posetili su Zrenjanin i Javnu ustanovu “Sportski objekti” koja se bavi održavanjem sportskih objekata i terena u ovom gradu. Domaćin Bojan Mijatov, direktor JU “Sportski objekti” i Vukosava Đapić Atanacković, generalni sekretar Sportskog saveza Zrenjanina obišli su sa predstavnicima “Valisa” objekte koje održavaju i upoznali ih sa načinom rada. Koliko kvalitetno radi JU “Sportski objekti” u koordinaciji sa sportskim institucijama u gradu govori i laskavo priznanje za Zrenjanin koji je proglašen Evropskim gradom sporta za 2021. godinu.

 

Aktuelno Vesti