U skladu sa pogoršanom epidemiološkom situacijom i dodatnim merama koje predlažu stručnjaci SRC Petnica će napraviti pauzu sa terminima za građanstvo.
Nadamo se povoljnijim epidemiološkim uslovima i brzom vraćanju u regularan režim rada.

 

Aktuelno Vesti