Back to the top

O nama

Ustanova za fizičku kulturu „Valis“ Valjevo je osnovana Odlukom Skupštine opštine Valjevo,
20. aprila 1990. godine. Osnovna delatnost ustanove je realizacija stručno-pedagoških
programa, upravljanje, korišćenje i održavanje sportskih objekata i terena, učešće u
akcijama i aktivnostima od posebnog društvenog interesa.
Ustanova „Valis” objedinjuje rad svih sportskih objekata u gradu i stara se o njihovoj
funkcionalnosti. U proteklim godinama ova Ustanova bila je realizator brojnih sportskih
dešavanja, partner svim sportskim Udruženjima i klubovima, pa se može smatrati
polaznom osnovom za afirmaciju svih sportova koji su zastupljeni u Valjevu.
„Valis” je na ovaj način zapravo oslonac, ali i konekcija izmedju Grada Valjeva i svih
sportista , ali i osnovni element u postizanju strateških ciljeva grada po pitanju sportskih
aktivnosti i zdravih stilova života. Na ovaj način koncipirana, otvara vrata svima onima
koji na bilo koji način učestvuju u sportskom životu Valjeva.
Dobro došli!

Sva prava zadržava UFK "Valis" & Titanwebdesign.rs