Latitude : 44.2544893 Longitude : 19.939305099999956

U okviru kompleksa se nalaze sportski tereni za: odbojku na pesku, mali fudbal, basket, mali fudbal u pesku, košarku, stoni tenis.
SRC Petnica je sportski kompleks izgradjen na samo 8 kilometara od Valjeva i koji
obuhvata površinu od 5,6 hektara zemljišta pa je samim tim i najveći objekat Ustanove za
fizičku kulturu “Valis”.
U okviru ovog kompleksa nalaze se četiri bazena sa tribinama što odgovara potrebama
održavanja vaterpolo i plivačkih takmičenja. Poslednjih godina izgradjene su nove savremeno
opremljene svlačionice, ali i postavljen balon kako bi se i u zimskim mesecima bazen
olimpijskih standarda mogao koristiti. Sam kompleks zbog postavlajnja balona sada radi tokom
cele godine. Zbog korišćenja termalnog izvorišta temperatura vode je tokom letnje sezone oko
28 ° C, a tokom zimske sezone oko 26 ° C. U toku kupališne sezone kvalitet vode redovno
proverava valjevski zavod za javno zdravlje , a sama Ustanova „Valis” posebnu pažnju pridaje
higijenskim i zdravstvenim aspektima.
U okviru kompleksa izgradjen je ugostiteljski objekat zatvorenog tipa dok u toku letnje
sezone rade dva objekta otvorenog tipa, što posetiocima kompleksa pruža dodatne sadržaje i
ugodnost.

Ustanova za fizičku kulturu „Valis” raspolaže stručnim i obučenim kadrom za rad na
bazenima koji je omogućio funkcionisanje i rad školica plivanja. Usluge kompleksa koriste
tokom godine dva vaterpolo i jedan plivački klub.

About the project