Ustanova za fizičku kulturu “Valis” i Visoka sportska i zdravstvena škola potpisale su ugovor o saradnji. Na osnovu ugovora profesori Visoke sportske i zdravstvene škole učestvovaće u organizaciji stručnih predavanja u Valjevu zajedno sa Ustanovom za fizičku kulturu “Valis”, a takođe će se raditi i na stručnom usavršavanju zaposlenih u UFK “Valis”

Aktuelno Vesti